Tìm kiếm địa điểm với Facebook Places

Tìm kiếm địa điểm với Facebook Places ảnh 1

Đầu tiên hãy vào trang https://www.facebook.com/places/ và nhập tên thành phố. Nó sẽ liệt kê tất cả các địa điểm hợp lệ với yêu cầu và sắp xếp theo nhóm để bạn dễ theo dõi.

Công cụ này rất hữu ích cho những người dùng muốn làm gì đó khi đi du lịch ở các thành phố khác nhau. Đây là một công cụ khá tốt để tìm kiếm một nhà hàng ở nơi mà bạn không quen thuộc. 

Tìm kiếm địa điểm với Facebook Places ảnh 2 

Facebook Places rất có ích cho những người muốn tìm một nơi tốt để ăn uống và nó cũng là một động lực khá tốt cho các chủ doanh nghiệp muốn nhận được đánh giá tốt hơn và xếp hạng trên trang của họ. Các trang mà Facebook giới thiệu cũng cho phép người sử dụng đánh giá nó, đồng thời các doanh nghiệp cũng có thể quảng bá về dịch vụ của mình trên trang. Bạn có thể lọc kết quả, nhưng không thể lọc dựa theo xếp hạng của người dùng.