Tiếp tục phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet

Tiếp tục phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet ảnh 1

Giáo viên ở một trường tại huyện miền núi sử dụng dịch vụ 3G để kết nối Internet. (Ảnh minh họa: Minh Tú/TTXVN)

Quyết định nêu rõ trên cơ sở kết quả đạt được của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, tiếp tục mở rộng phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân, hộ gia đình trên cả nước.

Quyết định cũng nêu rõ việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng để đáp ứng phổ cập dịch vụ tại vùng viễn thông công ích nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet giữa các vùng miền trên cả nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 21/9/2011./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)