Tia UV-C có tiêu diệt được virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19?

Kể từ khi khởi phát đại dịch COVID-19, GS-TS Anthony Griffiths chuyên về Vi sinh tại ĐH Boston và nhóm cộng sự của ông đã nghiên cứu phát triển các công cụ để hỗ trợ trong lĩnh vực này.

Trong quá trình nghiên cứu, họ xử lý một vật liệu đã được bơm tiêm virus SARS-CoV-2 với các liều lượng bức xạ UV-C khác nhau từ nguồn ánh sáng đèn của Signify và đánh giá khả năng vô hiệu hóa virus trong các điều kiện khác nhau.

Nhóm nghiên cứu đã áp dụng liều 5mJ/cm2, và kết quả cho thấy chỉ trong vòng 6 giây, lượng virus SARS-CoV-2 trên vật liệu đã giảm đến 99%. Cũng theo kết quả nghiên cứu, với liều bức xạ 22mJ/cm2, lượng virus đã giảm đến 99,9999% chỉ trong vòng 25 giây.

“Kết quả thí nghiệm của chúng tôi cho thấy với một liều lượng bức xạ UV-C thích hợp, thì virus sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chỉ sau vài giây, chúng tôi không còn phát hiện bất kỳ virus  nào” tiến sĩ Anthony Griffiths nói.

“Chúng tôi rất phấn khởi trước những phát hiện này và hy vọng rằng kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19”.

“Tôi rất vui về sự hợp tác với ĐH Boston trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2. ĐH Boston đã chứng thực tính hiệu quả các sản phẩm chiếu sáng của chúng tôi như là một biện pháp ngăn ngừa nhằm tạo ra những một môi trường không có virus,” Eric Rondolat, CEO của Signify cho biết.

Các sản phẩm đèn UV-C sẽ được Signify Việt Nam giới thiệu ra thị trường, bao gồm: bộ đèn bàn UV-C khử trùng (đèn, máng...), xe đẩy UV-C khử trùng, buồng UV-C khử trùng... 

Đọc thêm