Tỉ lệ lây nhiễm phầm mềm độc hại cao ở Việt Nam cao

“Nhiều cơ quan, tổ chức đang buông lỏng, hầu như không áp dụng các biện pháp tối thiểu để bảo đảm an toàn thông tin và chưa có quy trình thao tác chuẩn để ứng phó khi có sự cố xảy ra”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nói. 

Cũng theo Thứ trưởng, Việt Nam xếp trong danh sách các nước có tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại, mã độc hại ở mức cao

Tại Hội nghị, ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội An toàn thông tin VN (VNISA) đã công bố Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng An toàn thông tin tại VN trong năm 2014. 

Theo báo cáo này thì chỉ số An toàn thông tin quốc gia năm 2014 là 39%, tăng nhẹ so với chỉ số năm 2013 (37,5%).