Thuật toán nhìn “người đẹp” của Yahoo Labs

Thuật toán nhìn “người đẹp” của Yahoo Labs ảnh 1

Có lẽ bạn đang tự hỏi tiêu chuẩn của vẻ đẹp mà các nhà nghiên cứu đang sử dụng trong thuật toán này là gì? Dữ liệu sơ bộ bao gồm khoảng 10.000 bức ảnh chân dung được đánh giá bởi nhiều người theo thang điểm từ 1 - 10 cùng với ý kiến của họ.

Thuật toán nhìn “người đẹp” của Yahoo Labs ảnh 2

Những thông tin này đã được sử dụng như là tiêu chuẩn về cái đẹp để tạo ra các thuật toán. Phần mềm trên thiết bị nhận diện sẽ tự động xác định khuôn mặt, sau đó phân tích từng bức chân dung để xác định độ tuổi, giới tính và vị trí của các điểm trên hình ảnh. Khi đã hoàn tất, nó sẽ tự động thêm vào ánh sáng, cân chỉnh độ phơi sáng, độ sắc nét để kiểm tra toàn diện mọi thứ. Theo nghiên cứu, tuổi tác, giới tính, chủng tộc và không tương quan mạnh mẽ với vẻ đẹp.