Thiết lập ảnh đại diện tạm thời trên Facebook

Tính năng này hiện tại đã được chính thức tung ra cho cả người dùng Android, iOS và trên nền web. Đầu tiên, bạn cần phải cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất hoặc truy cập vào Google Play, App Store để cài đặt mới.
1) iPhone
Nếu đang sử dụng iPhone, bạn chỉ cần đi đến phần ảnh đại diện (Profile picture) và tải lên một bức ảnh mới, sau đó Facebook sẽ tự động hiển thị thêm một tùy chọn mới là Make Temporary (đặt làm ảnh đại diện tạm thời). Lúc này, người dùng có thể lựa chọn khoảng thời gian hết hạn là một giờ, một ngày, một tuần hoặc chọn Custom để đặt tùy ý, cuối cùng nhấn Use (sử dụng) để hoàn tất.

Thiết lập ảnh đại diện tạm thời trên Facebook ảnh 1

2) Android
Đối với các thiết bị Android, người dùng cũng vào phần ảnh đại diện, sau đó tải ảnh lên hoặc chụp một bức ảnh mới, đặt ảnh này làm ảnh đại diện tạm thời rồi lựa chọn khoảng thời gian hết hạn. 
Tương tự như vậy, nếu sử dụng Facebook trên nền web, bạn hãy nhấn vào nút Try it bên dưới bức ảnh đại diện của bạn bè, sau đó chọn Change Picture để tải ảnh lên, lựa chọn khoảng thời gian hết hạn rồi nhấn Use as Profile picture.

Thiết lập ảnh đại diện tạm thời trên Facebook ảnh 2

Bây giờ, khi truy cập vào trang Facebook cá nhân, bạn sẽ thấy được khoảng thời gian tương ứng được hiển thị trên bức ảnh. Một khi hết hạn, Facebook sẽ sử dụng lại tấm ảnh đại diện cũ của bạn.

Đọc thêm