Thiết bị tiết kiệm điện phải dán tem

Thiết bị tiết kiệm điện phải dán tem ảnh 1

Việc nhãn năng lượng giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn, lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thực sự. LG đã chủ động thực hiện việc test sản phẩm tại các phòng thí nghiệm của Thái Lan, Hàn Quốc cho các sản phẩm điều hòa nhiệt độ tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

H.BÁ