Thiết bị đọc sách cũng 'ăn cắp' thông tin người dùng

Các thiết bị điện tử này không chỉ theo dõi bạn đọc sách gì, mà còn có thể biết cả thời gian bạn đặt sách xuống, các đoạn bạn tập trung vào.

Thiết bị đọc sách cũng 'ăn cắp' thông tin người dùng ảnh 1

Michael Tamblyn, của nhà cung cấp thiết bị e-reader Kobo, cho biết chúng thu thập thông tin người dùng để quảng bá sách và tăng doanh thu bán sách.

“Chúng tôi đồng bộ hóa các phần đánh dấu sách liên tục khi bạn lật trang,” ông nói. “Nó giúp chúng tôi có cái nhìn sâu vào cách bạn đọc cuốn sách ấy… Nên nếu bạn đọc sách cả đêm hay không hề đặt sách xuống, chúng tôi sẽ tìm được những cuốn sách mà người khác cũng đọc với thái độ tương tự.

Thiết bị Kindle của Amazon cũng thu thập thông tin về thói quen của người dùng, theo dõi họ dành thời gian đọc bao lâu, cũng như nhớ trang cuối mà họ đọc.

Công ty khổng lồ bán khoảng 60% ebook trong thị trường Anh này lưu trữ thông tin được Kindle thu thập ở máy chủ.

Renate Samson, thuộc nhóm chiến dịch cho sự riêng tư Big Brother Watch, nói: “Cần cảnh báo rằng khi bạn đọc ebook, thiết bị e-reader cũng đang ‘đọc’ lại bạn.

“Những sản phẩm này cảm thấy cần theo dõi không chỉ những gì chúng ta đọc, nhưng còn chủ động lưu trữ thông tin về những trang chúng ta lưu lại lâu, thời gian đọc vào sáng hay tối, xâm nhập vào những khoảng thời gian cá nhân của chúng ta.”

Rất nhiều người đọc lớn tuổi đã sử dụng các thiết bị đọc vì chúng có thể dễ dàng tăng cỡ chữ giúp dễ đọc hơn.