Nâng cao năng suất bằng Microsoft Dynamics Ax

Nâng cao năng suất bằng Microsoft Dynamics Ax
(PLO) - Vừa qua, Công ty Thép Nam Kim và Microsoft Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Khởi động dự án triển khai phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP Microsoft Dynamics AX”.
Xem thêm