Theo dõi người dùng bằng nguồn pin


Theo đó, bằng việc đưa các đoạn mã lập trình bằng ngôn ngữ HTML5 chứa hàm API đánh giá tình trạng pin trên website, trang web đã lợi dụng tính năng này theo dõi người dùng một cách ngoạn mục. Cụ thể, khi người dùng truy cập vào, thông tin truy vấn đưa người dùng một lời khuyên hạn chế ứng dụng để tối ưu hóa việc sử dụng trên pin, đây là nguy cơ của việc đánh cắp thông tin từ hành vi này.
Bên cạnh đó, BGR cũng cảnh báo những hàm API này có thể bị trục lợi để chứa các đoạn mã thực thi từ bên thứ ba, trong việc phục vụ cho các mục đích không rõ ràng.

Theo dõi người dùng bằng nguồn pin ảnh 1

Được biết trước đó, khi được ban hành, ngay cả phần quy định của hàm API nói trên cũng ghi rõ: "Các thông tin thu thập được có thể tác động đến quyền riêng tư hoặc thông tin của người dùng mà không cần phải được người dùng cho phép".