Thêm nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số thứ 5

Theo nội dung giấy phép do Bộ TT-TT cấp chiều 10/8, FPT IS (thuộc tập đoàn FPT) được quyền cung cấp ba loại chứng thư số gồm: Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp người dùng chứng thực trong các giao dịch điện tử như internet banking, chứng khoán trực tuyến, khai báo thuế, hải quan trực tuyến… Chứng thư số SSL để chứng thực cho website. Và chứng thư số Code sử dụng cho các nhà sản xuất phần mềm để chứng thực và bảo đảm tính toàn vẹn của sản phẩm.

Ông Dương Dũng Triều, Tổng giám đốc FPT IS khẳng định, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trước đó sử dụng phần mềm mã nguồn mở, thì công ty cung cấp dịch vụ này đang đặt hàng mua phần mềm thương mại chuẩn.

Cùng đó, hiện giải pháp đã được đưa vào cung cấp dịch vụ, đó là FPT-CA được các chuyên gia của FPT IS thiết kế hoàn thiện dựa trên hình hạ tầng khóa công khai (Public key infrastructure – PKI). Đây là hệ thống hiện đại, có tính mở cao, có khả năng cấp phát, xử lý hàng triệu chứng thư số, đã được áp dụng cho các hệ thống CA lớn trên thế giới như hệ thống của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Pháp.

Trước đó, Bộ Thông tin - Truyền thông đã lần lượt cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho VNPT, Nacencomm, Bkav và Viettel. 

Theo Phạm Thanh (Dân trí)