Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha”

Từ năm 1966, nước Mỹ chính thức lấy ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 để làm ngày ghi nhớ về công lao của người cha. Cũng từ đó, 63 nước trên thế giới cũng lấy ngày này làm ngày tôn vinh những người cha.

Xem thế giới mạng chào đón Ngày của cha bằng những logo đặc biệt:

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 1

So với mọi năm, năm nay logo Ngày của Cha của Google khá đơn giản.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 2

Bing: Cha con chim cánh cụt.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 3

Ask.com: Cha dạy con chơi những trò chơi thú vị.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 4

DogPile: Cha là người nhóm lửa cuộc đời cho con

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 5

Baidu:

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 6

Sogu: Cha con gấu trúc rủ nhau câu cá.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 7

Công cụ tìm kiếm Search Engine Roundtable: Chào mừng Ngày của cha bằng nhiều hình ảnh.

Xem các logo Ngày của cha của Google từ năm 2000:

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 8

Năm 2000.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 9

Năm 2001.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 10

Năm 2002.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 11

Năm 2003.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 12

Năm 2004.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 13

Năm 2005.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 14

Năm 2006.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 15

Năm 2007.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 16

Năm 2008.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 17

Năm 2009.

Thế giới mạng rộn ràng logo trong “Ngày của cha” ảnh 18

Năm 2010.
Theo Khôi Linh (Dân Trí)

Đọc thêm