Thế giới di động lời 418 tỷ sau 3 tháng

Lợi nhuận sau thuế (LNST) 3 tháng đầu năm 2016 đạt 418 tỉ. So với kế hoạch 2016 là 1.388 tỉ thì TGDĐ đã hoàn thành 30% kế hoạch 2016, tăng trưởng 79% so với cùng kỳ 2015.

 Tải ứng dụng đọc báo Kỷ Nguyên Số tại https://goo.gl/mJ6jxX - #kynguyenso

Doanh thu Online 3 tháng đầu năm 2016 đạt 680 tỉ. So với kế hoạch 2016 là 3,300 tỉ thì MWG đã hoàn thành 21% kế hoạch 2016, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ 2015

Trong 3 tháng đầu năm 2016 MWG đã mở thêm 104 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi TGDĐ đã mở 82 siêu thị mới và chuỗi Điện máy XANH đã mở 22 siêu thị mới.

Thế giới di động lời 418 tỷ sau 3 tháng ảnh 1

Ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc TGDĐ cho biết: “Chúng tôi đã có một sự khởi đầu thành công trong năm 2016, kết quả này phản ánh đúng tình hình hoạt động hiệu quả của công ty. Như vậy, chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng mục tiêu doanh thu 34.000 tỷ và lợi nhuận 1.388 tỷ sẽ chắc chắn có thể thực hiện được”.