Thanh lọc ứng dụng “miễn phí giả” trên Android

Yêu cầu trên xuất phát từ những cuộc điều tra liên quan đến việc các giao dịch in-app purchase bị thực hiện nhưng không theo mong muốn của người dùng, đặc biệt liên quan đến trẻ em. Google cho biết thay đổi sẽ có hiệu lực trên Play Store của Android kể từ tháng 9.

HB

Đọc thêm