Những chiếc ‘xe ma’ trên phố

Những chiếc ‘xe ma’ trên phố
(PL)- Những chiếc ô tô không người lái đang trở thành cơn sốt công nghệ mới, mặc dù tiềm ẩn một số hiểm họa nhưng nó vẫn là xu thế phải hướng đến.
Xem thêm