Tap to Translate - Dịch văn bản chỉ với một cú chạm

Tap to Translate cho phép bạn dịch nhanh văn bản thông qua pop-up nhỏ ở góc trên bên phải mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Tính năng này hiện tại đã được cập nhật cho cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Đầu tiên, bạn cần nâng cấp ứng dụng Google Translate lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play. Lưu ý, đối với các thiết bị Android, nếu vẫn chưa có tính năng Tap to Translate, bạn hãy tải về file APK mới nhất của ứng dụng tại địa chỉ http://goo.gl/3lShPt.

Đọc thêm