Luyện tập 6 múi trên smartphone

Luyện tập 6 múi trên smartphone
(PLO) - Bên cạnh những phần mềm mang xu hướng giải trí hay học tập, thì hiện nay các nhà phát triển cũng mở rộng phạm vi sang các ứng dụng hỗ trợ luyện tập thể thao.