Tạo sơ đồ tổ chức đơn giản bằng Google Spreadsheet

Thông thường, để tạo một sơ đồ tổ chức (Organization Chart hay Org Chart) bạn sẽ cần dùng một phần mềm chuyên dụng như Microsoft Visio. Tuy nhiên, đây lại là một phần mềm có phí và không phải ai cũng đủ khả năng để chi trả cho nó. Hơn nữa, cách sử dụng của Visio cũng khá phức tạp.

Tạo sơ đồ tổ chức đơn giản bằng Google Spreadsheet ảnh 1

Do vậy, nếu chỉ cần tạo một Org Chart cho công ty hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ với cấu trúc không quá phức tạp, một công cụ miễn phí như Google SpreadSheet là đủ.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/, tạo một tập tin mới và nhập liệu vào các cột tương ứng (tên nhân viên, sản phẩm, gia đình...) tùy vào nhu cầu của bạn. 

Tạo sơ đồ tổ chức đơn giản bằng Google Spreadsheet ảnh 2

Ví dụ, ở đây người viết sẽ nhập tên nhân viên ở cột A và tên người quản lý tương ứng ở cột B. Chọn hết các cột vừa nhập rồi vào menu Insert > Chart. Ở cửa sổ Chart Editor, bạn chuyển qua thẻ Types và bỏ chọn mục Aggregate Column A. Kế đến, bạn duyệt tìm trong danh sách và chọn mục Organizational Chart và nhấn Insert.

Tạo sơ đồ tổ chức đơn giản bằng Google Spreadsheet ảnh 3

Kết quả:

Tạo sơ đồ tổ chức đơn giản bằng Google Spreadsheet ảnh 4

Khi bạn thay đổi nội dung trong hai cột A & B, Org Chart của bạn sẽ tự động cập nhật tương ứng với những thay đổi bạn đã thực hiện.

 

Đọc thêm