Tạo slideshow ảnh cho Instagram, Facebook, Youtube

Giao diện và cách sử dụng của GoPix (https://goo.gl/6XD5EL) rất đơn giản. Đầu tiên, bạn nhấn vào nút dấu + để vào thư viện ảnh. Tại đây, bạn có thể chọn ảnh từ Instagram hay Facebook (yêu cầu đăng nhập tài khoản) hay các album ảnh khác có sẵn trên thiết bị iOS. Bạn chọn từ 6-9 ảnh cho đoạn video, xong nhấn Start để bắt đầu. 

Tạo slideshow ảnh cho Instagram, Facebook, Youtube ảnh 1

Kế đến, bạn nhấn vào biểu tượng nốt nhạc để chọn nhạc nền. Ở giao diện Music hiện ra, bạn chọn No music nếu không muốn dùng nhạc nền, chọn iTunes để mua nhạc trên iTunes. Ở phần Recommend music, ứng dụng cung cấp cho bạn một số bản nhạc mẫu để sử dụng.

Ngay bên dưới, bạn chọn nhóm hiệu ứng cho ảnh và hiệu ứng chuyển cảnh trong đoạn video gồm có Upbeat, Energetic, Scrapbook, Heartsrings, Cutsey, Cheerful, Family Tree,… Ứng với mỗi nhóm hiệu ứng, sẽ có các cách chọn màu sắc khác nhau để bạn sử dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng 3 vòng tròn , chọn hiệu ứng rồi nhấn nút "v". 

Tạo slideshow ảnh cho Instagram, Facebook, Youtube ảnh 3

Khi đã hoàn tất, bạn nhấn vào nút share ở góc phải trên, chọn dịch vụ để chia sẻ đoạn video đã tạo qua Instagram, Facebook hay Youtube. Bạn cũng có thể nhấn vào nút dấu + để chia sẻ qua iCloud Photo Sharing, Gmail, Viber, Dropbox,… hoặc nhấn Save để lưu vào Camera Roll. Mỗi đoạn video clip đã tạo sẽ có độ dài cố định là 15 giây. Với phiên bản miễn phí của ứng dụng, sẽ có một watermark nhỏ ở góc phải bên dưới mỗi đoạn video clip. Bạn có thể truy cập vào các đoạn video đã tạo bằng cách nhấn vào nút My Movies trên giao diện chính. 

Đọc thêm