Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu

SafeHouse Explorer sử dụng thuật toán mã hóa 256 bit tiên tiến để bảo vệ dữ liệu của bạn bao gồm hình ảnh, video, bảng tính, cơ sở dữ liệu. Bạn đọc quan tâm tải tại http://goo.gl/0rDPE, dung lượng 3MB, tương thích Windows XP trở lên.

Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu ảnh 1

Đầu tiên, bạn nhấn vàoNew Volume hoặc Tools > Create New SafeHouse Volume để tạo một phân vùng mới. Tại mục Size of your Private Storage Area bạn nhập dung lượng cho nó. Nên sử dụng chế độ thiết lập mặc định là “On” để thuận lợi cho việc bảo vệ dữ liệu của mình.

Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu ảnh 2

Tiếp theo bạn cần nhập mật khẩu vào 2 ô Password và Retype, chương trình sẽ tự động kiểm tra độ an toàn của mật khẩu, cuối cùng nhấn Create Volume để hoàn tất.

Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu ảnh 3

Sau khi tạo phân vùng thành công, sẽ có một ổ đĩa ảo mới nằm trong mục My Computer. Mặc định ổ đĩa này sẽ bị ẩn, nó chỉ hiện ra khi bạn đang mở chương trình SafeHouse Explorer.

Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu ảnh 4

Muốn bảo vệ tập tin hoặc thư mục nào thì bạn chỉ cần kéo thả nó vô giao diện chính của chương trình hoặc vô ổ đĩa ảo. Khi đó bạn sẽ có 3 sự lựa chọn là Copy Here (chỉ sao chép mà không xóa tập tin gốc),Move Here (di chuyển tập tin vào ổ đĩa ảo này, có thể khôi phục lại các tập tin gốc) và Secure Move (các tập tin ở thư mục gốc sẽ tự động bị làm sạch và xóa bỏ, do đó bạn sẽ không thể khôi phục lại được bằng các phần mềm phục hồi dữ liệu).

Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu ảnh 5

Sau khi đã thêm vào đầy đủ, bạn nhấn File > Close Volume  để khóa ổ đĩa ảo này lại. Khi đó, ổ đĩa ảo tương tự trong My Computer cũng sẽ bị mất đi. Nếu muốn truy cập lại, bạn vào File > Open Volume và duyệt đến file .sdsk của ổ đĩa ảo, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu, sau đó nhấn Open để truy cập bình thường.

Tạo phân vùng ảo để bảo vệ dữ liệu ảnh 6