Tạo nơi lưu trữ bí mật trên iPhone


Ở giao diện đầu tiên, bạn nhấn nút Set passcode, điền 4 số vào ô trống để làm mật khẩu truy cập ứng dụng. Bạn nhấn nút Setup ở phần PIN Recovery, điền địa chỉ email rồi nhấn Done để chọn email dự phòng nhằm khôi phục lại dữ liệu ẩn trong trường hợp quên Passcode. Bạn nhấn Next > I agree để vào giao diện chính khá đơn giản với 3 thẻ chính là: Albums (chứa ảnh đã ẩn), Import (chọn ảnh đã ẩn) và Web (lưu ảnh từ web).

Tạo nơi lưu trữ bí mật trên iPhone ảnh 1

Tại đây, bạn vào thẻ Import để nhập hình ảnh vào ứng dụng, chọn Photo Library > iTunes Album (album ảnh đồng bộ với iTunes trên máy tính) hay First Album (các album ảnh khác), chọn các ảnh muốn ẩn đi, nhấn Done. Trong trường hợp muốn xóa ảnh khỏi album trong thư viện Photos để người khác không thấy được bạn nhấn nút Delete ở thông báo Would you like to delete them from the Photos apps.

Tạo nơi lưu trữ bí mật trên iPhone ảnh 2

Tạo nơi lưu trữ bí mật trên iPhone ảnh 3

Ngoài ra, Private Photo Vault còn hỗ trợ ẩn hình ảnh thông qua iTunes bằng cách kết nối điện thoại với iTunes, chọn thiết bị và chuyển qua thẻ Apps. Ở khung bên phải bạn vào phần File Sharing > Photo Vault, nhấn Add files rồi nhấn Sync để tiến hành đồng bộ. Ngoài ra, trong quá trình duyệt web, bạn có thể tải ảnh về và ẩn đi bằng cách vào thẻ Web, nhấn giữ ảnh và chọn Download Photo to, chọn First album hay iTunes albums. Tất cả hình ảnh đã ẩn bạn có thể vào thẻ Albums để xem.

Đọc thêm