Tạo ảnh nghệ thuật dễ hơn bao giờ hết

Đầu tiên, bạn truy cập tại địa chỉ http://en.picjoke.net/, chọn vào các hiệu ứng cần sử dụng tại trang chủ hoặc có thể tìm kiếm bằng khung Search. Bên cạnh đó, ứng dụng còn sắp xếp các hiệu ứng mới theo từng ngày ở ngay góc bên trái để người dùng dễ dàng lựa chọn. Sau đó, bạn nhấn nút Chọn tệp để tải lên các hình ảnh từ máy tính hoặc chụp ảnh từ webcam thông qua biểu tượng tương ứng, rồi nhấn Create your picture.

Tạo ảnh nghệ thuật dễ hơn bao giờ hết ảnh 1

Cuối cùng, khi đã tạo thành công, bạn có thể nhấn Save to disk để lưu lại trong máy tính, hoặc chia sẻ nó lên các trang mạng xã hội và diễn đàn bằng đoạn code mà chương trình cung cấp.

Tạo ảnh nghệ thuật dễ hơn bao giờ hết ảnh 2