Tăng tốc chia sẻ ảnh trên iOS với Bundler

Sau khi tải và cài đặt Bundler từ địa chỉ https://goo.gl/1ywYu9, bạn cần tạo một thư mục để chứa các ảnh cần chia sẻ (được gọi là “bundle”) bằng cách mở ứng dụng Photos, chọn một tấm ảnh bất kỳ, nhấn nút Share > Bundler > Pick a bundle rồi nhấn Post. Lặp lại thao tác trên nếu bạn muốn thêm các ảnh khác vào bundle.

Tăng tốc chia sẻ ảnh trên iOS với Bundler ảnh 1

Để chia sẻ ảnh cho người khác, bạn hãy mở ứng dụng lên, chọn hình ảnh đã thêm rồi nhấn nút Share ở góc trên để gửi hình qua email hoặc iMessage.

Tăng tốc chia sẻ ảnh trên iOS với Bundler ảnh 2

Nếu chọn iMessage, người nhận sẽ cần phải cài ứng dụng Bundler thì mới xem được file. Trong khi đó nếu chọn email, người nhận chỉ cần đổi đuôi (extension) của file từ BUNDL sang ZIP là có thể xem nội dung bên trong.