Tăng cường chức năng cho iTunes (P.1)

iTunes hiện tại đã là một ứng dụng quản lý âm nhạc phong phú và nhiều tính năng, nhưng điều đó không có nghĩa là không có chỗ cho các cải tiến khác. Trong thực tế, có một số thay đổi nhỏ và những tính năng được bổ sung âm thầm nên người dùng không thể nào biết được.
Làm thế nào để sử dụng iTunes và Apple Script?
Hầu hết các thủ thuật đơn giản dưới đây đều sử dụng Apple Script. Đây là những chương trình, đoạn mã nhỏ được viết bởi những người dùng muốn thay đổi hành vi của iTunes. Để những đoạn mã này có thể làm việc, bạn cần phải đặt chúng trong đường dẫn ~/Library/iTunes/Scripts, với dấu ~ trỏ đến thư mục Home của bạn. 

Tăng cường chức năng cho iTunes (P.1) ảnh 1

Trong Finder, bạn chọn Go > Go to Folder…và nhập ~/Library/iTunes/Scripts. Nếu không tìm thấy thư mục này, bạn cần phải tạo ra nó bằng tay.
1) Đánh giá nửa sao
Trong iTunes, bạn chỉ có thể đánh giá bài hát từ một đến năm sao nên thật khó so sánh được giữa một bài hát hay và dở. Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách kích hoạt một tính năng ẩn và ít được biết đến của iTunes – đánh giá nửa sao. Một khi nó được bật lên, bạn sẽ có thể xếp hạng các bài hát kĩ càng hơn tùy theo từng mức độ biểu cảm. 

Tăng cường chức năng cho iTunes (P.1) ảnh 2

Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Terminal từ Application > Ultilities > Terminal, sao chép lệnh defaults write com.apple.iTunes allow-half-stars -bool true và nhấn Enter để thực hiện. Sau khi hoàn tất, bạn cần khởi động lại iTunes để nó áp dụng các thay đổi. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa tính năng này đi, hãy sửa từ true ở cuối dòng lệnh thành false là được.

Tăng cường chức năng cho iTunes (P.1) ảnh 3

2) List MIAs - Tìm kiếm các bài hát bị mất
Nếu thư viện âm nhạc của bạn không được cập nhật thường xuyên trong thư mục nhạc iTunes, thì điều này dẫn đến việc vô tình đánh mất một hoặc hai tập tin khi đang phân loại lại chúng. Đầu tiên, bạn cần tải  List MIAs tại địa chỉ http://goo.gl/rbTqjr, thực thi kịch bản này và nó sẽ tự động tìm kiếm các bài hát cho bạn, danh sách các đường dẫn và tên của chúng. 

Tăng cường chức năng cho iTunes (P.1) ảnh 4

Lưu ý rằng kịch bản này có thể hoạt động mà không cần phải đặt nó nằm trong thư mục Scripts của iTunes. Tuy nhiên, bạn nên đặt nó vào đó để việc quản lý được dễ dàng hơn.
3) Rate Me! – Gợi ý đánh giá
Nếu bạn muốn đánh giá mức độ cho từng bài hát, trong khi số lượng những tập tin này quá nhiều thì phải làm thế nào? Thay vì dựa vào những đánh giá của cá nhân, hãy thử sử dụng Rate Me! để hiển thị các gợi ý đánh giá khi nó chưa được xếp hạng.

Tăng cường chức năng cho iTunes (P.1) ảnh 5

Khi đang nghe một bài hát chưa được xếp hạng, Rate Me! sẽ hiển thị một pop-up nhỏ nhắc nhở bạn đánh giá. Bạn có thể thực hiện việc này ngay lập tức hoặc nhấn Skip để bỏ qua cho những lần sau.