Tấn công ngân hàng bằng hệ thống camera an ninh

Vừa qua, các nhà nghiên cứu bảo mật tại Arbor Networks đã phát hiện ra chương trình Lizard Stresser được viết bởi nhóm Lizard Squad. Đây là nhóm tin tặc mũ đen, chuyên nhận tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào các công ty game hoặc cơ quan chính phủ theo đơn đặt hàng. 

CCTV camera

Tấn công ngân hàng bằng Camera CCTV

Theo đó, Lizard Squad đã chiếm được quyền điều khiển hàng ngàn Camera CCTV và webcam được kết nối Internet để sử dụng tấn công DDoS

Đây là phương thức tấn công đã cũ nhưng vẫn còn hữu hiệu trong thời điểm hiện tại, hệ thống máy chủ của nạn nhân sẽ bị sập vì bị quá nhiều thiết bị truy cập cùng lúc. Theo Arbor Networks, LizardStresser là một botnet và mã nguồn của nó được phát hành công khai trong nhóm ASERT hồi đầu năm 2015.

Do đó, nếu bạn đang sở hữu một Camera CCTV thì hãy đảm bảo rằng tên đăng nhập và mật khẩu mặc định đã được thay đổi. 

 

Đọc thêm