Tấn công DDoS gây thiệt hại không tưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của các cuộc tấn công:

- Loại hình tấn công và nguồn

- Thời gian tấn công (được tính bằng giờ, phút, giây) và địa điểm của khách hàng

- Loại nạn nhân: tấn công vào các trang web và nguồn lực của chính phủ được bảo vệ bởi các giải pháp chống DDoS chuyên dụng sẽ đắt hơn, vì sẽ có nguy cơ bị phát hiện cao hơn và các cuộc tấn công này cũng khó thực hiện hơn.

Một cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) có chi phí từ 5 USD (khoảng 300 giây) đến 400 USD cho cuộc tấn công trong vòng 24 giờ. Chi phí trung bình cho một cuộc tấn công là khoảng 25 USD/giờ.

Theo tính toán của các chuyên gia Kaspersky Lab, một cuộc tấn công sử dụng mạng botnet dựa trên đám mây của 1.000 máy tính để bàn (PC) sẽ khiến các nhà cung cấp tốn khoảng 7 USD/giờ. Điều đó có nghĩa là tội phạm mạng sử dụng hình thức tấn công DDoS có thể kiếm được lợi nhuận khoảng 18 USD/giờ.

Để tăng lợi nhuận, đôi khi tội phạm mạng sẽ yêu cầu tiền chuộc (bitcoin hoặc các loại tiền tệ tương đương) để dừng cuộc tấn công.

 

Đọc thêm