Tải toàn bộ dữ liệu trang web để xem offline

Tải toàn bộ dữ liệu trang web để xem offline ảnh 1

Để sử dụng, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng mũi tên để tải dữ liệu hoặc nhấn Download để xem lại các tập tin trước đó.