Tải nhiều liên kết cùng lúc trên Chrome

Đúng với tên gọi, uSelect cho phép chọn một hoặc nhiều liên kết và cung cấp các tùy chọn để mở hoặc tải chúng. Nó cung cấp cách sử dụng trực quan chỉ với một vài cú click chuột.

Bạn có thể tải tiện ích tại http://goo.gl/bLUJFK. Ngay sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy biểu tượng uSelect trên thanh add-on (góc trên bên phải). Nếu di chuyển chuột qua biểu tượng, bạn sẽ thấy một thông báo Start link selection. Nhấn vào đây đầu tiên trước khi lựa chọn liên kết.

Tải nhiều liên kết cùng lúc trên Chrome ảnh 1

Sau khi nhấp vào biểu tượng, các hướng dẫn thao tác sẽ xuất hiện phía dưới cùng của trình duyệt. 

Tải nhiều liên kết cùng lúc trên Chrome ảnh 2

Bạn có thể vẽ một hình chữ nhật xung quanh các liên kết muốn chọn. Thao tác này sẽ tô vàng các liên kết. Từ đó bạn có thể nhấn Enter để mở liên kết trong cùng một cửa sổ, hoặc Shift - Enter để mở ra trong một cửa sổ mới, hoặc Alt - Enter để tải chúng.

Nếu bạn cần di chuyển xuống để chọn tiếp các liên kết khác hoặc đơn giản chỉ muốn thoát cửa sổ popup, bạn có thể nhấn phím H.

Tải nhiều liên kết cùng lúc trên Chrome ảnh 3

Chẳng hạn trong ví dụ trên đây, để tải về các tập tin từ tài khoản Dropbox, chúng ta nhấn Alt - Enter. Nếu có thông báo nào ngay ở trang tải, bạn hãy nhấn Allow.

Các tập tin sẽ được lưu trong thư mục Downloads mặc định của Chrome, hoặc thư mục đã được cấu hình trong trình duyệt. Tuy nhiên, thư mục tải về không thể thay đổi khi sử dụng tiện ích này.

Tải nhiều liên kết cùng lúc trên Chrome ảnh 4

Lưu ý rằng không phải tất cả các liên kết có thể tải về các tập tin như mong đợi. Các liên kết sẽ cần phải là một liên kết tập tin trực tiếp, không phải là một liên kết đến một trang khác, nếu không thì chỉ có thể tải về trang HTML mà thôi.