Đồng bộ và xóa các số điện thoại trùng lắp trên iPhone

Đồng bộ và xóa các số điện thoại trùng lắp trên iPhone

(PLO)- Ứng dụng danh bạ mặc định trên iOS thiếu rất nhiều tính năng như quản lý danh bạ theo nhóm, tìm kiếm số điện thoại trùng lắp... tuy nhiên mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng với ứng dụng Cleanup & Delete, Merge Contacts.