Thiệt hại tàn khốc của các tấn công mạng hiện đại

Thiệt hại tàn khốc của các tấn công mạng hiện đại

(PLO) - Hôm nay, "Ngày An toàn Thông tin Việt Nam" lần thứ 8 đã được đồng tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dưới sự bảo trợ của UBND TP. Hồ Chí Minh.