Thời của mua bán ve chai qua mạng

Thời của mua bán ve chai qua mạng

(PLO)- VECA là ứng dụng giúp kết nối các cô chú thu mua ve chai và người bán, giá cả minh bạch, điều này cũng góp phần làm tăng tỉ lệ tái chế thay vì vứt ve chai chung với rác thải sinh hoạt.