Trợ lý ảo hỗ trợ mua hàng trên mạng

Trợ lý ảo hỗ trợ mua hàng trên mạng

(PL)- Trước “ma trận” giá bán các sản phẩm trên mạng, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng trung gian để kiểm tra giá bán sản phẩm với mức giá tốt nhất.