Vi khuẩn trong miệng tiết lộ nguy cơ ung thư

Vi khuẩn trong miệng tiết lộ nguy cơ ung thư

(PL)- Hiện các nhà khoa học bắt đầu hiểu hơn về mối liên quan khăng khít giữa siêu vi trong miệng với một số ung thư.
Đang hiển thị 2201645673509662010.