Những điều kiện bắt buộc để rời khỏi khu cách ly

Những điều kiện bắt buộc để rời khỏi khu cách ly

(PL)- Những người cách ly tại khu cách ly tập trung phải đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh và có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với dịch COVID-19.