Biến smartphone cũ thành điều khiển đa năng

Biến smartphone cũ thành điều khiển đa năng

(PL)- Với những chiếc smartphone đang sử dụng hoặc đã sắp bỏ đi thì người dùng có thể biến thành những chiếc điều khiển đa năng.