Danh sách các mẫu iPhone, iPad dễ bị tấn công qua Bluetooth

Danh sách các mẫu iPhone, iPad dễ bị tấn công qua Bluetooth

(PLO)- Theo một báo cáo mới được đăng tải trên GitHub, các mẫu iPhone, iPad và MacBook rất dễ bị tấn công trong phạm vi gần thông qua Bluetooth.
Đang hiển thị 2201645673509662010.