Thai-League chưa đá đã lời

Thai-League chưa đá đã lời

(PL)- Lời ở đây là cách làm thương hiệu và bài toán kinh tế mà người Thái học rất nhanh từ những nhà làm bóng đá ở Anh.