Ông David Dương xoay sở vaccine và thiết bị y tế tặng TP.HCM chống dịch

Ông David Dương xoay sở vaccine và thiết bị y tế tặng TP.HCM chống dịch

(PLO)-“Tôi xin thông báo là đã mua được 250 máy trợ thở sử dụng trong bệnh viện và bệnh viện dã chiến. Tôi hy vọng số quà tặng này nhanh chóng được chuyển về Việt Nam”…

TP.HCM tăng cường thu gom, vớt rác trên các kênh, rạch

TP.HCM tăng cường thu gom, vớt rác trên các kênh, rạch

(PLO)-Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm, chỉnh trang đô thị…, TP.HCM đã có nhiều chương trình nhằm cải tạo các tuyến kênh, rạch.

TP.HCM tăng cường thu gom, xử lý rác y tế phát sinh do dịch COVID-19

TP.HCM tăng cường thu gom, xử lý rác y tế phát sinh do dịch COVID-19

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Kết quả xét nghiệm 27 F1 và F2 ở Vũng Tàu liên quan ca COVID-19 tại Bình Dương

Kết quả xét nghiệm 27 F1 và F2 ở Vũng Tàu liên quan ca COVID-19 tại Bình Dương

(PLO)- Vũng Tàu tạm thời ngưng hợp đồng thu gom rác thải với công ty tại Bình Dương và liên hệ một công ty trong tỉnh để thu gom tạm thời 3 tháng.

TP.HCM sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác

TP.HCM sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác

(PLO)-Để phù hợp với tình hình thực tế, TP.HCM có một số sửa đổi, bổ sung về giá dịch công tác thu gom rác tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.