Samsung tiếp tục 'khai tử' một dịch vụ vào tháng 12

Samsung tiếp tục 'khai tử' một dịch vụ vào tháng 12

(PLO)- Theo thông tin từ TizenHelp, Samsung sẽ "khai tử" dịch vụ dịch thuật S Translator vào tháng 12-2020, đồng thời xóa bỏ toàn bộ dữ liệu của người dùng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.