Vô hiệu hóa tính năng Protect View trên Microsoft Office

Vô hiệu hóa tính năng Protect View trên Microsoft Office

PLO - Protect View là tính năng tự động bảo vệ khi người dùng mở các tài liệu được tải về trên mạng, tuy nhiên nếu cảm thấy quá phiền toái, bạn có thể vô hiệu hóa nó theo cách sau.