Ông Phan Văn Mãi: 'TP.HCM xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch’

Ông Phan Văn Mãi: 'TP.HCM xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch’

(PLO)- TP.HCM phải xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch, tổ chức sinh hoạt, kinh doanh sản xuất dựa trên nguyên tắc an toàn và có điều kiện.

Chủ tịch TP.HCM: Các nhóm chuyên gia đang thiết kế 'thẻ xanh COVID-19'

Chủ tịch TP.HCM: Các nhóm chuyên gia đang thiết kế 'thẻ xanh COVID-19'

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP có đề xuất "thẻ xanh COVID-19" và nhóm chuyên gia y tế cùng nhóm chuyên gia kinh tế đang thiết kế thẻ này.

Chủ tịch TP.HCM: Mở giãn cách phải trên nguyên tắc an toàn tới đâu mở tới đó

Chủ tịch TP.HCM: Mở giãn cách phải trên nguyên tắc an toàn tới đâu mở tới đó

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM khẳng định việc mở giãn cách phải dựa trên nguyên tắc an toàn, an toàn đến đâu thì mở đến đó; trong thời gian tới chúng ta phải sống trong điều kiện có dịch bệnh.

Tân chủ tịch Phan Văn Mãi nêu 3 vấn đề TP.HCM phải tập trung thực hiện

Tân chủ tịch Phan Văn Mãi nêu 3 vấn đề TP.HCM phải tập trung thực hiện

(PLO)- Tân Chủ tịch UBND TP.HCM nêu ba vấn đề tập trung thực hiện là chống dịch, mở cửa lại nền kinh tế và chăm sóc an sinh xã hội.