Tập trung giám sát các vấn đề dân bức xúc

Tập trung giám sát các vấn đề dân bức xúc

(PL)- Mặt trận cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân.
Đang hiển thị 2201645673509662010.