Nhiều ứng dụng trên Google Play thu thập dữ liệu người dùng

Nhiều ứng dụng trên Google Play thu thập dữ liệu người dùng

(PLO)- Theo các nhà nghiên cứu của Kaspersky, hàng tá ứng dụng trên Google Play có chứa Trojan, âm thầm đánh cắp dữ liệu người dùng Android. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.