Tăng gấp đôi tốc độ Wi-Fi bằng Speedify

Tăng gấp đôi tốc độ Wi-Fi bằng Speedify

(PLO)- Speedify cho phép người dùng kết hợp Wi-Fi và 3G/4G lại với nhau để có được tốc độ nhanh nhất.