Bị lục xét túi xách khi đi Big C

Bị lục xét túi xách khi đi Big C

(PL)- Siêu thị Big C đã khắc phục hệ thống báo động và yêu cầu nhân viên bảo vệ trực tiếp xin lỗi khách hàng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.