Nghiên cứu cho thấy người nghèo thường xài iPhone?

Nghiên cứu cho thấy người nghèo thường xài iPhone?

(PLO)- Theo một báo cáo của MobData, người dùng iPhone ở Trung Quốc thường có ít tài sản, ngược lại, người giàu thường sử dụng Huawei và Xiaomi.
Đang hiển thị 2201645673509662010.