Làm ơn hãy ngừng sử dụng điện thoại khi đang lái xe!

Làm ơn hãy ngừng sử dụng điện thoại khi đang lái xe!

(PLO)- Tất cả chúng ta đều biết rằng việc sử dụng điện thoại khi ngồi sau tay lái là rất nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn làm điều đó. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.