Lợi ích của việc ngầm hóa lưới điện

Lợi ích của việc ngầm hóa lưới điện

(PL)- Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức tham vấn cộng đồng để giải thích về lợi ích của công trình ngầm hóa lưới điện.

Sẽ điều chỉnh Nghị định 79 phù hợp với thực tiễn

Sẽ điều chỉnh Nghị định 79 phù hợp với thực tiễn

Các cơ quan quản lý đã đưa ra đánh giá khách quan về những tồn tại, hạn chế sau một năm thực hiện Nghị định 79/2012.
Đang hiển thị 2201645673509662010.