Học sinh tự thiết kế mô hình biệt thự đẹp như mơ

Học sinh tự thiết kế mô hình biệt thự đẹp như mơ

(PLO)- Sản phẩm vận dụng môn vật lý để làm hệ thống điện cho nhà, vận dụng môn toán để đo lường, vận dụng môn công nghệ để thiết kế đồ vật trong nhà.
Đang hiển thị 2201645673509662010.