Microsoft cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng PrintNightmare

Microsoft cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng PrintNightmare

(PLO)- Vừa qua, Microsoft đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng PrintNightmare, ảnh hưởng đến rất nhiều người dùng Windows.

Người dùng Windows dính lỗ hổng zero-day nghiêm trọng

Người dùng Windows dính lỗ hổng zero-day nghiêm trọng

(PLO)- Vừa qua, nhóm Project Zero của Google đã phát hiện ra một lỗ hổng zero-day nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các thiết bị đang sử dụng Windows 7 đến Windows 10 build 1903.